Gemeente Twenterand handhaaft niet op corona overtredingen

Gemeente Twenterand past willekeur toe als het gaat om corona overtredingen. De ene accommodatie moet op slot terwijl de andere gewoon open mag blijven. Terwijl de burgemeester in de krant aangeeft dat de kans om met corona besmet te raken in Twenterand het grootst is reageert diezelfde burgemeester en niet eens op een handhavingsverzoek t.a.v. het overtreden van de noodverordening.

Vrijdag 9 oktober 2020

Op Melody Ranch krijgen we vandaag nieuwe gasten. Onze groepsaccommodatie kan maximaal 28 personen herbergen. De gasten hebben de noodverordening gelezen en zijn net als wij overtuigd dat ze naar Twente mogen komen.

Zaterdag 10 oktober 2020

Op zaterdagmorgen open ik mijn mailbox en ik zie een e-mail van Team Omgeving van de gemeente Twenterand. De mail is verstuurd om vrijdagavond om 22:24 uur. 

Ik moet even bijkomen een ambtenaar die op vrijdagavond om 22:24 uur nog aan het werk is. Het moet niet gekker worden. In de e-mail staat o.a. de volgende passage:

“Bekend is dat bij de Melody Ranch gezelschappen komen die bestaan uit meer dan vier personen boven de twaalf jaar uit verschillende huishoudingen. Helaas is dit op grond van artikel 2.1b van de huidige noodverordening dus tot nader order niet meer toegestaan.”

Vanaf het begin van de pandemie volgen wij netjes de regels van de noodverordening. In de noodverordening van oktober staat toch echt dat dertig personen zijn toegestaan. 

Ik besluit een aantal andere groepsaccommodaties in Twenterand te bellen en vraag of zij ook die e-mail hebben gehad van de gemeente. Dit blijkt niet het geval te zijn. 

Eén van de collega’s schrijft op dat moment op haar website dat haar accommodatie nog steeds gasten tot 30 personen mag ontvangen. Ook deze ondernemer is er dus van overtuigd dat 30 personen het maximum is. 

Een andere collega geeft aan dat ook zij een groep in hun accommodatie hebben en ook zij zijn ervan overtuigd dat 30 personen het maximum is. 

We gaan in overleg met onze gasten en beide partijen hebben geen zin in een confrontatie met een BOA en diezelfde dag verlaten onze gasten Melody Ranch.

Dinsdag 13 oktober 2020

De noodverordening is vandaag aangescherpt en in heel Nederland mogen er nog maar gezelschappen van vier personen bij elkaar komen in een besloten plaats. Een paar dagen geleden was dit nog discutabel, maar nu zal Twenterand toch echt alle groepsaccommodaties op slot moeten zetten. 

Tot onze verbazing is dat niet het geval want bij collega Lourenshoeve zit nog steeds een groep. We besluiten een e-mail te sturen naar het voltallige college plus de veiligheidsregio. 

In de e-mail geef ik aan dat het niet zo kan zijn dat Gemeente Twenterand de ene eigenaar van een groepsaccommodatie wel een e-mail stuurt en op slot zet en de anderen niet. Dit riekt naar willekeur! 

We wachten vervolgens een aantal weken. Maar een reactie van de gemeente en de veiligheidsregio krijgen we niet. Ondertussen loopt er wel elke dag een groep in trainingsoutfit voor onze deur langs die in de groepsaccommodatie overnacht van onze collega Lourenshoeve. 

Terwijl de gemeente en de veiligheidsregio op de hoogte zijn dat er in Twenterand nog groepen komen verzuimen ze om te handhaven!

Op het moment dat je nog steeds gasten tot 30 personen mag ontvangen wordt onze 28 persoons groepsaccommodatie op slot gezet. En op het moment dat je nog maar 4 gasten mag ontvangen handhaaft de gemeente niet bij collega Lourenshoeve.

Dankzij het zwabberende handhavingsbeleid van gemeente Twenterand  heeft de ene groepsaccommodatie wel inkomen en de andere niet. Daarmee wordt het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 uit onze grondwet geschonden.  

Vrijdag 23 oktober 2020

Omdat we nu al twee weken wachten op een reactie van de gemeente besluit ik wethouder Bart Jan Harmsen te bellen, hij heeft recreatie in zijn portefeuille. De wethouder neemt de telefoon niet op, maar ik krijg later die dag wel een bericht via WhatsApp.

De wethouder voelt de bui al hangen en vraagt me of ik al door de gemeente ben teruggebeld. Ik geef aan dat dat niet het geval is. De wethouder geeft aan dat hij dit zal doorgeven aan de burgemeester. Hij geeft aan dat corona valt onder de portefeuille van de burgemeester.

Zaterdag 24 oktober 2020

Ik krijg opnieuw via WhatsApp een bericht van wethouder Bart Jan Harmsen. Hij geeft aan dat de burgemeester maandag contact met me zal opnemen.

Maandag 26 oktober 2020

Het blijft stil vanuit de gemeente en onze nieuwe burgervader komt zijn afspraak niet na. Ik stuur de wethouder een bericht via WhatsApp en ontvang een bericht terug dat de burgemeester er is ingedoken en dat hij me dinsdag zal bellen.

Dinsdag 27 oktober 2020

Ik wordt gebeld door Roelof Venema. Ik stel direct de vraag of hij de nieuwe burgemeester is. Dat blijkt niet het geval te zijn. Roelof is de senior medewerker van team omgeving Twenterand. Onze nieuwe burgervader is nu voor de tweede keer zijn afspraak niet nagekomen. 

Ik leg de ambtenaar uit dat het niet zo kan zijn dat team omgeving het licht op rood zet voor de ene ondernemer en de andere ondernemer nu al veertien dagen door rood licht laat rijden. Roelof trekt het boetekleed aan en geeft me gelijk en daar blijft het vervolgens dan ook bij.

Donderdag 29 oktober 2020

Terwijl het land in een gedeeltelijke lockdown zit en er nog maar vier mensen bij elkaar mogen samenkomen en alle groepsaccommodaties in Nederland dicht zitten, hobbelt er in Twenterand in trainingsoutfit weer een groep voor onze woning langs.

Ik neem wederom contact op met Team Omgeving (gemeente) en stel senior Roelof Venema opnieuw de vraag. “Waarom heeft team omgeving van de gemeente Twenterand onze groepsaccommodatie veertien dagen geleden op slot gezet en waarom mag onze collega nog steeds groepen ontvangen?” 

Roelof geeft aan dat de planning van Team Omgeving het op dit moment niet toelaat om actie te ondernemen. 

Verbaasd geef ik aan dat dit een slap excuus is en ik roep: “Team Omgeving  kon veertien dagen geleden wel tijd maken in haar planning om op een vrijdagavond om 22:24 uur onze accommodatie op slot te zetten. Je weet nu al veertien dagen wat er aan de hand is! Je kan als gemeente niet met twee maten meten. Daarnaast heb je vanuit je functie een inspanningsverplichting om coronabesmettingen te voorkomen.”

Roelof wordt niet blij van mijn telefoontje en kapt abrupt het gesprek af met de gevleugelde uitspaak: “We kunnen niet overal tegelijk zijn”.

Vrijdag 30 oktober 2020

In de Tubantia lees ik vanmorgen dat onze nieuwe burgervader Hans Broekhuizen ongerust is over de verslechterde coronacijfers in Twenterand. “Dat baart mij zorgen”, geeft de burgervader aan. Een reden hiervoor heeft hij niet.

Onze burgervader komt met een nadrukkelijke boodschap. Volg alle maatregelen op. En: “beperk het contact met anderen en blijf thuis, tenzij het echt niet anders kan.” 

Maandag 2 november 2020

Mijn eerdere e-mail om dit probleem aan te kaarten heb ik naar het voltallige college gestuurd. In het college zitten maar liefst drie wethouders van Gemeentebelang Twenterand (GBT). 

In de Tubantia lees ik vanmorgen dat de fractievoorzitter van GBT Marcus Elzinga aangeeft dat zijn partij (de grootste van Twenterand) helemaal klaar is met wat hij de gebrekkige daadkracht van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) noemt.

Hoopvol lees ik verder eindelijk iemand die het begrijpt! Maar het artikel gaat niet over de gebrekkige daadkracht t.a.v. controles t.b.v. de geldende noodverordening om corona terug te dringen……NEE!!!! 

De grootste partij van gemeente Twenterand ziet het terugbrengen van corona niet als het grootste probleem in Twenterand. De partij komt namelijk met een motie: er moet meer gecontroleerd en beboet worden in verband met overlast door hondenpoep! 

RESUME 

  • De corona besmettingen lopen in Twenterand op.
  • Boa’s geven aan dat ze niet overal tegelijk kunnen zijn.
  • GBT wil dat de boa’s meer gaan controleren op hondenpoep!

Conclusie

In Twenterand lopen groepen al weken schouder aan schouder in trainingsoutfit. Terwijl er op dat moment nog maar vier personen bij elkaar mogen komen.

Terwijl de besmettingen in gemeente Twenterand zienderogen oplopen knijpen team omgeving en de verantwoordelijk bestuurder (burgemeester) willens en wetens een oogje toe en verzuimt men om te handhaven bij diegenen die de regels daadwerkelijk overtreden. 

Bij de grootste partij in Twenterand ligt de focus op het terugdringen van hondenpoep i.p.v. het handhaven en terugdringen van corona.

Naast corona is ambtelijke en bestuurlijke willekeur op dit moment één van de belangrijke oorzaken dat ondernemers hun bedrijven in rook zien opgaan.

Onderaan de zeephelling van de wegglijdende politieke geloofwaardigheid staat onze nieuwe burgervader die zich afvraagt hoe het toch kan dat de corona besmetting in Twenterand oploopt.

Disclaimer: Collega Lourenshoeve die geen controle kreeg van de gemeente heb ik voordat ik deze blog publiceerde geïnformeerd over de inhoud van deze blog. Lourenshoeve geeft aan dat zij nooit een brief van de gemeente hebben gehad en dat ze daarom open bleven. Ze begrijpen mijn ergernis en de verstandhouding is nog steeds prima.

Deel dit bericht