Canada Resort

In 2011 hebben we het bestemmingsplan Canada Resort laten maken op de grond naast ons bedrijf Melody Ranch. Het idee was om 33 recreatiewoningen (log homes) uit Canada te importeren. De woningen zouden verkocht worden aan particulieren en wij zouden het park exploiteren. Voor de ontwikkeling gingen we een samenwerking aan met de projectontwikkelaar HV Bouwontwikkeling BV uit Meppel. 

In 2011 hebben we het bestemmingsplan Canada Resort laten maken op de grond naast ons bedrijf Melody Ranch. Het idee was om 33 recreatiewoningen (log homes) uit Canada te importeren. De woningen zouden verkocht worden aan particulieren en wij zouden het park exploiteren. Voor de ontwikkeling gingen we een samenwerking aan met de projectontwikkelaar HV Bouwontwikkeling BV uit Meppel. 

De grond werd verkaveld in 33 kavels die vervolgens werden opgekocht door de projectontwikkelaar. Hierna werden er twee Canadese modelwoningen gebouwd . De ontwikkelaar financierde de aankoop van de kavels met geld van particuliere kredietverstrekkers. Deze geldschieters kregen vervolgens een kavel als onderpand. De bedragen die deze geldschieters leenden aan de ontwikkelaar stonden echter niet in verhouding tot de daadwerkelijk waarde van het onderpand (kavel). Dit wordt ook wel overkreditering genoemd. Toen de projectwikkelaar in 2016 failliet ging vertelde de curator aan de geldschieters dat hun onderpand (kavel) niet bouwrijp was gemaakt door de ontwikkelaar.  

De grond werd verkaveld in 33 kavels die vervolgens werden opgekocht door de projectontwikkelaar. Hierna werden er twee Canadese modelwoningen gebouwd . De ontwikkelaar financierde de aankoop van de kavels met geld van particuliere kredietverstrekkers. Deze geldschieters kregen vervolgens een kavel als onderpand. De bedragen die deze geldschieters leenden aan de ontwikkelaar stonden echter niet in verhouding tot de daadwerkelijk waarde van het onderpand (kavel). Dit wordt ook wel overkreditering genoemd. Toen de projectwikkelaar in 2016 failliet ging vertelde de curator aan de geldschieters dat hun onderpand (kavel) niet bouwrijp was gemaakt door de ontwikkelaar.  

Initiator Jan & Henny Entjes (Canada Huis BV) werden uiteraard ook slachtoffer van het faillissement. Na het faillissement heeft het stel samen met hun zoon en schoondochter de receptie afgebouwd en geïnvesteerd in de infra zodat de twee Canadese woningen verhuurd konden worden. Initiator Canada Huis BV heeft samen met diverse professionele marktpartijen geprobeerd om Canada Resort vlot te trekken. De voormalige kredietverstrekkers gooiden echter roet in het eten door exorbitant hoge bedragen te vragen voor hun kavels. Dat had vervolgens weer invloed op de stichtingskosten van het recreatieproject. Hierdoor werden recreatiewoning te duur en onverkoopbaar. Met deze houding hebben de huidige kaveleigenaren zichzelf in de voet geschoten. Als eigenaar van de infra zal exploitant Canada Huis BV zich uitsluiten nog gaan richten op de ontwikkeling van haar eigen kavels.